Учебен разпис

s14

Редовно обучение

Зимен семестър

Разпис на учебния процес за учебната 2019/2020 година

 

Разпис на учебните занятия – КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

乐动体育代理招商––

 

Разпис на учебните занятия – КСВТ :

I Курс

II Курс

 

乐动体育代理招商––

 

Разпис на учебните занятия – МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

––

 

Разпис на учебните занятия – СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

乐动体育代理招商––

 

Разпис на учебните занятия – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

Разпис на учебния процес за учебната 2019/2020 година

ЗИМЕН семестър

ОКС „МАГИСТЪР“

乐动体育代理招商 ––

Специалност ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПЪРВИ курс

Свали разписът14.10. – 10.11.2019Проектиране на алгоритми
Мрежови инфраструктури
Свали разписът11.11. – 24.11.2019Мрежови инфраструктури
Програмиране на Java
Дискретни структури и теория на автоматите
Свали разписът02.12. – 15.12.2019Софтуерно инженерство

ВТОРИ курс

Свали разписът07.10. – 20.10.2019Мултимедийни комуникации в Интернет
Свали разписът21.10. – 17.11.2019Проектиране на потребителски интерфейс
Паралелни изчисления
Свали разписът18.11. – 08.12.2019Осигуряване на качеството на софтуера
Ориентирани към услуги архитектури

Специалност МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНТЕРНЕТ

ПЪРВИ курс

Свали разписът17.10. – 26.10.2019Телетрафично проектиране
Свали разписът02.11. – 10.11.2019Мрежови инфраструктури
Свали разписът11.11. – 24.11.2019Шумоустойчиво кодиране и защита на информацията
Свали разписът18.11. – 01.12.2019Технологии за радиодостъп

ВТОРИ курс

Свали разписът14.10. – 03.11.2019Безжични мрежи
Свали разписът18.11. – 01.12.2019Цифрово радиоразпръскване
Свали разписът18.11. – 19.12.2019Мултимедийни комуникации в Интернет

Специалност УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ

ПЪРВИ курс

Свали разписът07.10. – 27.10.2019Управление на качеството на услугите
Психология на управлението
Управление на операциите в услугите
Свали разписът28.10. – 17.11.2019Управление на операциите в услугите
Управление на екипи и екипна работа
Услуги по управленско консултиране
Свали разписът18.11. – 08.12.2019Услуги по управленско консултиране
Лидерски стилове в организации от нематериарния сектор

ВТОРИ курс

Свали разписът07.10. – 27.10.2019Европейски програми и проекти
Свали разписът28.10. – 17.11.2019Законодателство в сектора на услугите
Управленски стандарти
Свали разписът18.11. – 08.12.2019Управленски стандарти
Управление на проекти

乐动体育代理招商––

Архив Разписи

 
––

 

Месец Октомври 2019

14.10.2019 – 31.10.2019

 

Разпис на учебните занятия – КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

 

乐动体育代理招商––

 

Разпис на учебните занятия – КСВТ :

I Курс

II Курс

 

乐动体育代理招商––

 

Разпис на учебните занятия – МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

––

 

Разпис на учебните занятия – СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

乐动体育代理招商––

 

Разпис на учебните занятия – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

––

 
––

 

Месец Октомври 2019

01.10.2019 – 13.10.2019

 

Разпис на учебните занятия – КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

 

––

 

Разпис на учебните занятия – КСВТ :

I Курс

II Курс

 

乐动体育代理招商––

 

Разпис на учебните занятия – МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

乐动体育代理招商––

 

Разпис на учебните занятия – СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

––

 

Разпис на учебните занятия – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

––

 

месец Септември 2019

 

Разпис на учебните занятия – КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

 

––

 

Разпис на учебните занятия – КСВТ :

I Курс

II Курс

 

乐动体育代理招商––

 

Разпис на учебните занятия – МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

––

 

Разпис на учебните занятия – СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

乐动体育代理招商––

 

Разпис на учебните занятия – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс