Учебни планове

ОКС „Професионален бакалавър“ – I-ви курс

Специалност „Безжични комуникации“

s4
乐动体育代理招商1 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 15
2Операционни системи5
3Компютърни архитектури5
4Електроника5
5Физическа култура0
Избираема дисциплина5
1Материали и електронни компоненти
2Основи на информационните технологии
3Основи на сигурността
Факултативна дисциплина5
1Английски език 1
2Немски език 1
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商2 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 25
2Системи за управление на бази от данни5
3Основи на програмирането5
4Мрежи и протоколи 15
5Физическа култура0
Избираема дисциплина5
1Основи на електротехниката
2Практикум по информационни технологии
3Е-мениджмънт при кризи
Факултативна дисциплина5
1Английски език 2
2Немски език 2
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Сигнали и системи5
2Мрежи и протоколи 25
3Основи на Windows5
Избираема дисциплина5
1Основи на икономиката
2Дигитална икономика
Избираема дисциплина5
1Основи на телекомуникациите
2Абстрактни структури
3Кибер заплахи и кибер кризи
Избираема дисциплина0
1Физическа култура
Факултативна дисциплина5
1Английски език 3
2Немски език 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Компютърно проектиране5
2Език за управление на бази от данни5
3ОС Linux5
Избираема дисциплина5
1Основи на мениджмънтa
2Корпоративна социална отговорност
Избираема дисциплина5
1Цифрова обработка на сигнали
2Облачни технологии
3Информационно-технологична сигурност
Избираема дисциплина5
1Оптични мрежи
2Обектно-ориентирано програмиране
3Стандарти за информационна сигурност
Избираема дисциплина0
1Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:30

blue line 1

s4
6 семестър – 10 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Сензори и сензорни мрежи5
25G мрежи5
3Сателитни и навигационни комуникации5
4Практикум по радиочестотни устройства5
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:20
Допломиране
Държавен изпит10

blue line 1

Специалност „Софтуерно проектиране“

s4
1 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 15
2Операционни системи5
3Компютърни архитектури5
4Електроника5
5Физическа култура0
Избираема дисциплина5
1Материали и електронни компоненти
2Основи на информационните технологии
3Основи на сигурността
Факултативна дисциплина5
1Английски език 1
2Немски език 1
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 25
2Системи за управление на бази от данни5
3Основи на програмирането5
4Мрежи и протоколи 15
5Физическа култура0
Избираема дисциплина5
1Основи на електротехниката
2Практикум по информационни технологии
3Е-мениджмънт при кризи
Факултативна дисциплина5
1Английски език 2
2Немски език 2
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商3 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Сигнали и системи5
2Мрежи и протоколи 25
3Основи на Windows5
Избираема дисциплина5
1Основи на икономиката
2Дигитална икономика
Избираема дисциплина5
1Основи на телекомуникациите
2Абстрактни структури
3Кибер заплахи и кибер кризи
Избираема дисциплина0
1Физическа култура
Факултативна дисциплина5
1Английски език 3
2Немски език 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Компютърно проектиране5
2Език за управление на бази от данни5
3ОС Linux5
Избираема дисциплина5
1Основи на мениджмънтa
2Корпоративна социална отговорност
Избираема дисциплина5
1Цифрова обработка на сигнали
2Облачни технологии
3Информационно-технологична сигурност
Избираема дисциплина5
1Оптични мрежи
2Обектно-ориентирано програмиране
3Стандарти за информационна сигурност
Избираема дисциплина0
1Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商5 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Алгоритми и структури от данни5
2Мултимедийни технологии5
3Практикум по програмиране 15
4Практикум по бази данни 15
5Презентационни и комуникативни умения5
Избираема дисциплина5
1Процеси в информационните технологии (ITIL)
2Администриране на Linux
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:30

blue line 1

s4
6 семестър – 10 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Изкуствен интелект 5
2Практикум по програмиране 25
3Практикум по бази данни 25
Избираема дисциплина5
1Осигуряване на качеството на софтуера
2Компютърно зрение и добавена реалност
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:20
Допломиране
Държавен изпит10

blue line 1

Специалност „Киберсигурност на високите технологии“

s4
乐动体育代理招商1 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 15
2Операционни системи5
3Компютърни архитектури5
4Електроника5
5Физическа култура0
Избираема дисциплина5
1Материали и електронни компоненти
2Основи на информационните технологии
3Основи на сигурността
Факултативна дисциплина5
1Английски език 1
2Немски език 1
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商2 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 25
2Системи за управление на бази от данни5
3Основи на програмирането5
4Мрежи и протоколи 15
5Физическа култура0
Избираема дисциплина5
1Основи на електротехниката
2Практикум по информационни технологии
3Е-мениджмънт при кризи
Факултативна дисциплина5
1Английски език 2
2Немски език 2
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商3 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Сигнали и системи5
2Мрежи и протоколи 25
3Основи на Windows5
Избираема дисциплина5
1Основи на икономиката
2Дигитална икономика
Избираема дисциплина5
1Основи на телекомуникациите
2Абстрактни структури
3Кибер заплахи и кибер кризи
Избираема дисциплина0
1Физическа култура
Факултативна дисциплина5
1Английски език 3
2Немски език 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Компютърно проектиране5
2Език за управление на бази от данни5
3ОС Linux5
Избираема дисциплина5
1Основи на мениджмънтa
2Корпоративна социална отговорност
Избираема дисциплина5
1Цифрова обработка на сигнали
2Облачни технологии
3Информационно-технологична сигурност
Избираема дисциплина5
1Оптични мрежи
2Обектно-ориентирано програмиране
3Стандарти за информационна сигурност
Избираема дисциплина0
1Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商5 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Приложна криптография5
2Сигнално охранителна техника5
3Фалшивите новини и противодействие5
4Мултимедийни технологии5
5Презентационни и комуникативни умения5
Избираема дисциплина5
1Защита на безжични мрежи
2Технически системи за сигурност
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商6 семестър – 10 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Изкуствен интелект 5
2Политики за сигурност5
3Информационна сигурност5
Избираема дисциплина5
1Системи за видео наблюдение
2Системи за контрол на достъпа
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:20
Допломиране
Държавен изпит10

blue line 1

Специалност „Компютърно администриране на софтуерни приложения“

s4
1 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 15
2Операционни системи5
3Компютърни архитектури5
4Електроника5
5Физическа култура0
Избираема дисциплина5
1Материали и електронни компоненти
2Основи на информационните технологии
3Основи на сигурността
Факултативна дисциплина5
1Английски език 1
2Немски език 1
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商2 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 25
2Системи за управление на бази от данни5
3Основи на програмирането5
4Мрежи и протоколи 15
5Физическа култура0
Избираема дисциплина5
1Основи на електротехниката
2Практикум по информационни технологии
3Е-мениджмънт при кризи
Факултативна дисциплина5
1Английски език 2
2Немски език 2
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Сигнали и системи5
2Мрежи и протоколи 25
3Основи на Windows5
Избираема дисциплина5
1Основи на икономиката
2Дигитална икономика
Избираема дисциплина5
1Основи на телекомуникациите
2Абстрактни структури
3Кибер заплахи и кибер кризи
Избираема дисциплина0
1Физическа култура
Факултативна дисциплина5
1Английски език 3
2Немски език 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Компютърно проектиране5
2Език за управление на бази от данни5
3ОС Linux5
Избираема дисциплина5
1Основи на мениджмънтa
2Корпоративна социална отговорност
Избираема дисциплина5
1Цифрова обработка на сигнали
2Облачни технологии
3Информационно-технологична сигурност
Избираема дисциплина5
1Оптични мрежи
2Обектно-ориентирано програмиране
3Стандарти за информационна сигурност
Избираема дисциплина0
1Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:30

blue line 1

s4
6 семестър – 10 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Защитни стени5
2Софтуерни решения за предаване на съобщения5
3Администриране на уеб-сървъри5
4Практики и инструменти за автоматизиране на софтуерни приложения5
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:20
Допломиране
Държавен изпит10

blue line 1

ОКС „Професионален бакалавър“ – II-ри и III-ти курс

Специалност „Компютърно администриране на софтуерни приложения“

s4
1 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 15
2Операционни системи5
3Основи на информатиката5
4Електроника5
5Компютърни архитектури0
6Английски език 15
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 25
2Бази от данни (СУБД)5
3ОС Linux5
4Компютърни мрежи и протоколи 1 (CCNA)5
5Основи на програмирането5
6Английски език 25
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Компютърни мрежи и протоколи 26
2Обектно-ориентирано програмиране6
3Администриране на Windows (Active directory, Hyper-V)4.5
4Мрежи за съхраняване на информация – SAN (Storage)4.5
5Език за управление на данни SQL4.5
6Английски език 34.5
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Системи за архивиране на данни – Backup4.5
2Администриране на Oracle бази данни 16
3Администриране на уеб-сървъри6
4Администриране на Linux4.5
5Мрежово програмиране4.5
6Английски език 44.5
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商5 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Процеси в информационните технологии – ITIL 6
2Презентационни и комуникативни умения6
3Семестриален проект6
Задължително избираеми дисциплини (Блок А – Уеб администриране)
1Сървър за приложения Websphere6
2Сървър за приложения Weblogic 16
Задължително избираеми дисциплини (Блок Б – Мрежово администриране)
1Рутери и комутатори6
2Балансиране на мрежово натоварване6
Задължително избираеми дисциплини (Блок В – Бази данни )
1Администриране на Oracle бази данни 26
2Администриране на Microsoft бази данни (MS SQL)6
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商6 семестър – 10 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Семестриален проект5
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:20
Задължително избираеми дисциплини (Блок А – Уеб администриране)
1Сървър за приложения Weblogic 25
2Софтуерни решения за предаване на съобщения (MQ)5
3Kaталoжни сървъри за автентификация (LDAP)5
Задължително избираеми дисциплини (Блок Б – Мрежово администриране)
1Защитни стени5
2Системи за предотвратяване на атаки и прокси (Proxy)5
3Криптографска защита на информацията5
Задължително избираеми дисциплини (Блок В – Бази данни )
1Администриране на Oracle бази данни 35
2Системи за управление на големи масиви от данни5
3Решения за висока надеждност на Oracle БД5
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:20
Държавен изпит/Дипломна защита10

blue line 1

Специалност „Софтуерно проектиране“

s4
1 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Въведение в специалността3
2Инженерна математика 15
3Операционни системи5
4Основи на програмирането4
5Основи на информационните технологии4
6Компютърни архитектури5
Задължително избираема дисциплина4
1Чужд език 1
Задължителна факултативна дисциплина0
1Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 25
2Компютърни мрежи и протоколи 15
3Практикум по програмиране9
4Практикум по информационни технологии7
Задължително избираема дисциплина4
1Чужд език 2
Задължителна факултативна дисциплина0
1Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 35
2Компютърни мрежи и протоколи 2 5
3ОС Linux5
4Бази данни4
5Практикум по бази данни 15
6Курсов проект по презентационни умения2
Задължително избираема дисциплина4
1Чужд език 3
Задължителна факултативна дисциплина0
1Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Компютърно проектиране4
2Език за управление на бази от данни4
3ОС Linux4
4ОС Linux4
5ОС Linux5
6ОС Linux5
Задължително избираема дисциплина4
1Чужд език 4
Задължителна факултативна дисциплина0
1Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Облачни технологии6
2Системи за откриване на атаки и прокси6
3Основи на икономиката5
4Практикум по обектно – ориентирано програмиране 6
5Семестриален проект3
Задължително избираема дисциплина (1 от 2 дисциплини)4
1Основи на компютърната графика
2Алгоритми и структури от данни
Задължителна факултативна дисциплина0
1Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商6 семестър – 10 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Защитни стени5
2Процеси в информационните технологии (ITIL)5
3Организационно поведение5
Задължително избираема дисциплина (1 от 2 дисциплини)5
1Изкуствен интелект
2Компютърно зрение и добавена реалност
Задължителна факултативна дисциплина0
1Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:20
Държавен изпит /Дипломна защита10

blue line 1

Специалност „Телекомуникационни технологии“

s4
1 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Висша математика 17.5
2Основи на електротехниката5
3Основи на информатиката5
4Физика5
5Програмиране5
6Чужд език 12.5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Висша математика 27.5
2Схемотехника5
3Материали и електронни компоненти5
4Компютърни архитектури5
5Чужд език 22.5
Избираеми дисциплини (1 от 3 дисциплини)5
1Икономика
2Основи на правото и регулиране на съобщенията
3Маркетинг
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商3 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Сигнали и системи6
2Основи на безжичните комуникации6
3Информационни технологии6
4Токозахранващи устройства6
5Бази от данни в телекомуникациите6
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Комутация и мултиплексиране6
2Цифрова обработка на сигнали6
3Оптични и кабелни системи6
4Измервания в телекомуникациите6
5Аудио и видеотехнологии6
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Безжични преносни системи6
2Телекомуникационни протоколи 6
3Експлоатация на телекомуникационни системи3
4Безжични телекомуникационни системи и устройства6
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини)6
1Мултимедийни технологии
2Географски информационни системи
3Семестриален проект3
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商6 семестър – 10 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Информационна и мрежова сигурност4
2Сензори4
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини)4
1Сигнално – охранителна техника
2Мобилни устройства
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини)4
1Телекомуникационни терминали и абонатен достъп
2Технологии за изпитване на мобилни устройства
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини)4
1Сателитни навигационни системи
2Експлоатация на мобилни устройства
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:20
Дипломиране10
Държавен изпит
Дипломно проектиране и защита

blue line 1

Специалност „Безжични комуникации и разпръскване“

s4
1 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Висша математика 17.5
2Основи на електротехниката5
3Основи на информатиката5
4Физика5
5Програмиране5
6Чужд език 12.5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Висша математика 27.5
2Схемотехника5
3Материали и електронни компоненти5
4Компютърни архитектури5
5Чужд език 22.5
Избираеми дисциплини (1 от 3 дисциплини)
1Икономика5
2Основи на правото и регулиране на съобщенията5
3Маркетинг5
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Сигнали и системи6
2Основи на безжичните комуникации6
3Информационни технологии6
4Токозахранващи устройства6
5Бази от данни в телекомуникациите6
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Комутация и мултиплексиране6
2Цифрова обработка на сигнали6
3Оптични и кабелни системи6
4Измервания в телекомуникациите6
5Аудио и видеотехнологии6
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Цифрова телевизия6
2Разпространение на електромагнитни вълни6
3Аудио системи6
4Семестриален проект3
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини)6
1Съвременни приложения на безжичните комуникации3
2Микровълнови измервания3
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商6 семестър – 10 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Радиосистеми4
2Видео технологии4
3Антени и микровълнови устройства4
4Сателитни и мобилни комуникации4
5Широколентови комуникационни системи4
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:20
Държавен изпит10
Дипломна защита10

blue line 1

Специалност „Киберсигурност на високите технологии“

s4
乐动体育代理招商1 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 16
2Основи на информационните технологии3
3Основи на програмирането3
4Компютърни архитектури6
5Електронни компоненти и схемотехника6
Избираема дисциплина (1 от 2 дисциплини)3
1Операционни системи
2Основи на сигурността
Факултативна дисциплина (1 от 2 дисциплини)3
1Английски език 1
2Немски език 1
Факултативна дисциплина0
1Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 26
2Сигнали и системи6
3Практикум по програмиране и информационни технологии6
4Е-мениджмънт при кризи6
Избираема дисциплина (1 от 2 дисциплини)3
1Основи на управлението
2ОС Linux
Факултативна дисциплина (1 от 2 дисциплини)3
1Английски език 2
2Немски език 2
Факултативна дисциплина0
1Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商3 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Преносни среди6
2Бази от данни6
3Компютърни мрежи и протоколи6
4Кибер кризи и кибер заплахи6
Избираема дисциплина (1 от 2 дисциплини)3
1Администриране на Linux
2Радиокомуникационна техника
Факултативна дисциплина (1 от 2 дисциплини)3
1Английски език 3
2Немски език 3
Факултативна дисциплина0
1Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Интернет комуникации6
2Информационно-технологична сигурност6
3Презентационни умения3
4Видео технологии3
5Невронни мрежи в автоматизираните системи3
Избираема дисциплина (1 от 2 дисциплини)3
1Основи на икономиката
2Въведение в икономическите теории
Избираема дисциплина (1 от 2 дисциплини)3
1Управление на човешките ресурси в сектор „Сигурност“
2Предприемачество и бизнес
Факултативна дисциплина (1 от 2 дисциплини)3
1Английски език 4
2 Немски език 4
Факултативна дисциплина0
1Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Стандарти за информационна сигурност6
2Сигнално охранителна техника6
3Технология на културно-информационната сигурност5
4Приложна криптография5
5Семестриален проект3
Избираема дисциплина (1 от 2 дисциплини)5
1Защита на безжични мрежи
2Технически системи за сигурност
Факултативна дисциплина0
1Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商6 семестър – 10 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Информационна сигурност4
2Политики за сигурност4
3Защита на класифицираната информация4
4Защита на личните данни4
Избираема дисциплина (1 от 2 дисциплини)4
1Системи за видео наблюдение
2Системи за контрол на достъпа
Факултативна дисциплина0
1Физическа култура4
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:20
Дипломиране
Държавен изпит/Дипломна защита10

blue line 1

ОКС „Професионален бакалавър“

Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите

s4
1 семестър – 00 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
1Социална психология5
2Висша математика7.5
3Основи на информатиката5
4Основи на електрониката5
5Микроикономика5
6Чужд език 12.5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
2 семестър – 00 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
1Математически методи в икономиката7.5
2Компютърни архитектури5
3Макроикономика5
4Основи на правото5
5Основи на телекомуникациите5
6Чужд език 22.5
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商3 семестър – 00 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
1Бизнес статистика6
2Информационни технологии и бази от данни6
3Организация на пощенските услуги6
4Търговско право6
5Организация на телекомуникационните услуги6
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商4 семестър – 00 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
1Основи на управлението6
2Икономика на съобщенията6
3Основи на маркетинга6
4Логистика в съобщенията6
5Бизнес комуникации6
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商6 семестър – 00 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
1Управленски информационни системи4
2Е- бизнес4
NoИзбираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1Информационни технологии за административни дейности4
2Електронни икономическо документи 4
NoИзбираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1Телекомуникационни и пощенски пазари4
2Управление и регулиране на телекомуникациите и пощите 4
NoИзбираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1Електронни финансово-счетоводни технологии4
2Логистика на куриерските услуги 4
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър: 20

blue line 1

ОКС „Бакалавър“ – проект

Мениджмънт в телекомуникациите и пощите - в проект

s4
1 семестър – 15 седмици

Задължителни

NoДисциплинаECTS кредити
1АНАЛИТИЧНА МИКРОИКОНОМИКА6
2ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО – I ЧАСТ6
3ОСНОВИ НА ПРАВОТО6

Факултативни

NoДисциплинаECTS кредити
1ЧУЖД ЕЗИК 13

Избираеми

NoДисциплинаECTS кредити
1ВИСША МАТЕМАТИКА6
2МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ИКОНОМИКАТА6

Факултативни

NoДисциплинаECTS кредити
1БИЗНЕС СТАТИСТИКА3
2СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО3

Факултативна

NoДисциплинаECTS кредити
1ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 10
s4

2 семестър – 15 седмици

Задължителни

NoДисциплинаECTS кредити
1ДИНАМИЧНА МАКРОИКОНОМИКА6
2ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО – II ЧАСТ6
3ОСНОВИ НА ОПЕРАЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ6

Факултативни

NoДисциплинаECTS кредити
1ЧУЖД ЕЗИК 23

Избираеми

NoДисциплинаECTS кредити
1БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА6
2БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ6

Факултативни

NoДисциплинаECTS кредити
1ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ3
2МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ3

Факултативна

NoДисциплинаECTS кредити
1ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 20
s4
乐动体育代理招商3 семестър – 15 седмици

Задължителни

NoДисциплинаECTS кредити
1ИКОНОМИКА НА СЪОБЩЕНИЯТА6
2КОНВЕНЦИОНАЛНО И ДИГИТАЛНО ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ6
3КОНВЕНЦИОНАЛЕН И ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ3
4УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ3

Факултативни

NoДисциплинаECTS кредити
1ЧУЖД ЕЗИК 33

Избираеми

NoДисциплинаECTS кредити
1ОСНОВИ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ6
2МРЕЖИ ЗА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ6

Факултативни

NoДисциплинаECTS кредити
1АУТСОРСИНГ В СЪОБЩЕНИЯТА3
2КРАУДСОРСИНГ В СЪОБЩЕНИЯТА3

Факултативна

NoДисциплинаECTS кредити
1ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 30

Телекомуникационни технологии

s4
1 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 15
2Операционни системи5
3Компютърни архитектури5
4Електроника5
5Физическа култура0
Избираема дисциплина 5
1Материали и електронни компоненти
2Основи на информационните технологии
3Основи на сигурността
Факултативна дисциплина5
1Английски език 1
2Немски език 1
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商2 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 25
2Системи за управление на бази от данни5
3Основи на програмирането5
4Мрежи и протоколи 15
5Физическа култура0
Избираема дисциплина5
1Основи на електротехниката
2Практикум по информационни технологии
3Е-мениджмънт при кризи
Факултативна дисциплина 5
1Английски език 2
2Немски език 2
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商3 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Сигнали и системи5
2Мрежи и протоколи 25
3Основи на Windows5
Избираема дисциплина5
1Основи на икономиката
2Дигитална икономика
Избираема дисциплина5
1Основи на телекомуникациите
2Абстрактни структури
3Кибер заплахи и кибер кризи
Избираема дисциплина0
1Физическа култура
Факултативна дисциплина5
1Английски език 3
2Немски език 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商4 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Компютърно проектиране5
2Език за управление на бази от данни5
3ОС Linux5
Избираема дисциплина5
1Основи на мениджмънта
2Корпоративна социална отговорност
Избираема дисциплина5
1Цифрова обработка на сигнали
2Облачни технологии
3Информационно-технологична сигурност
Избираема дисциплина5
1Оптични мрежи
2Обектно-ориентирано програмиране
3Стандарти за информационна сигурност
Избираема дисциплина0
1Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商5 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Радиокомуникационни мрежи5
2Безжични терминални устройства5
3Микропроцесори в радиочестотни устройства5
4Мултимедийни технологии5
5Презентационни и комуникативни умения5
Избираема дисциплина5
1Защита на безжични мрежи
2Технически системи за сигурност
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:30

blue line 1

s4
6 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Изкуствен интелект5
2Сензори и сензорни мрежи5
35G мрежи5
4Информационна сигурност5
5Сателитни и навигационни комуникации5
6Практикум по радиочестотни устройства5
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:30

blue line 1

s4
7 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Телетрафично проектиране6
2Корпоративни мрежи6
3Софтуер за мобилни приложения6
4Практикум по програмиране6
Избираема дисциплина6
1Управление на бизнес процеси
2Бизнес анализи
Общо задължителни ангажименти за 7 – ти семестър:30

blue line 1

s4
8 семестър – 10 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Интернет на нещата5
2Практикум по облачни технологии5
3Защита на цифрови телевизионни системи5
Избираема дисциплина5
1Организационно поведение
2Работа в екип
Общо задължителни ангажименти за 8 – ми семестър:20
Дипломиране
Държавен изпит/Дипломна защита10

blue line 1

Компютърни технологии

s4
乐动体育代理招商1 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 15
2Операционни системи5
3Компютърни архитектури5
4Електроника5
5Физическа култура0
Избираема дисциплина5
1Материали и електронни компоненти
2Основи на информационните технологии
3Основи на сигурността
Факултативна дисциплина5
1Английски език 1
2Немски език 1
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商2 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 25
2Системи за управление на бази от данни5
3Основи на програмирането5
4Мрежи и протоколи 15
5Физическа култура0
Избираема дисциплина5
1Основи на електротехниката
2Практикум по информационни технологии
3Е-мениджмънт при кризи
Факултативна дисциплина5
1Английски език 2
2Немски език 2
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Сигнали и системи5
2Мрежи и протоколи 25
3Основи на Windows5
Избираема дисциплина5
1Основи на икономиката
2Дигитална икономика
Избираема дисциплина5
1Основи на телекомуникациите
2Абстрактни структури
3Кибер заплахи и кибер кризи
Избираема дисциплина0
1Физическа култура
Факултативна дисциплина5
1Английски език 3
2Немски език 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商4 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Компютърно проектиране5
2Език за управление на бази от данни5
3ОС Linux5
Избираема дисциплина5
1Основи на мениджмънта
2Корпоративна социална отговорност
Избираема дисциплина5
1Цифрова обработка на сигнали
2Облачни технологии
3Информационно-технологична сигурност
Избираема дисциплина5
1Оптични мрежи
2Обектно-ориентирано програмиране
3Стандарти за информационна сигурност
Избираема дисциплина0
1Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商5 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Алгоритми и структури от данни 5
2Мултимедийни технологии 5
3Практикум по програмиране 15
4Практикум по бази данни 15
5Презентационни и комуникативни умения5
Избираема дисциплина5
1Процеси в информационните технологии (ITIL)
2Администриране на Linux
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:30

blue line 1

s4
7 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Системи за управление на големи масиви от данни6
2Софтуер за мобилни приложения6
Избираема дисциплина6
1Софтуерни архитектури
2Сървър за приложения Weblogic 1
Избираема дисциплина6
1Теория на компилаторите
2Защитни стени
Избираема дисциплина6
1Графови бази от данни
2Дизайн на потребителски интерфейси
Общо задължителни ангажименти за 7 – ти семестър:30

blue line 1

s4
8 семестър – 10 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Практикум по облачни технологии5
Избираема дисциплина5
1Автоматизирано тестване на софтуер
2Сървър за приложения Weblogic 2
Избираема дисциплина5
1Поддръжка и управление на софтуерни системи
2Системи за предотвратяване на атаки и прокси
Избираема дисциплина5
1Организационно поведение
2Работа в екип
Общо задължителни ангажименти за 8 – ми семестър:20
Дипломиране
Държавен изпит/Дипломна защита10

blue line 1

Специалност „Киберсигурност на комуникационните технологии“

s4
乐动体育代理招商1 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 15
2Операционни системи5
3Компютърни архитектури5
4Електроника5
5Физическа култура0
Избираема дисциплина5
1Материали и електронни компоненти
2Основи на информационните технологии
3Основи на сигурността
Факултативна дисциплина5
1Английски език 1
2Немски език 1
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商2 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Инженерна математика 25
2Системи за управление на бази от данни5
3Основи на програмирането5
4Мрежи и протоколи 15
5Физическа култура0
Избираема дисциплина5
1Основи на електротехниката
2Практикум по информационни технологии
3Е-мениджмънт при кризи
Факултативна дисциплина5
1Английски език 2
2Немски език 2
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商3 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Сигнали и системи5
2Мрежи и протоколи 25
3Основи на Windows5
Избираема дисциплина5
1Основи на икономиката
2Дигитална икономика
Избираема дисциплина5
1Основи на телекомуникациите
2Абстрактни структури
3Кибер заплахи и кибер кризи
Избираема дисциплина0
1Физическа култура
Факултативна дисциплина5
1Английски език 3
2Немски език 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Компютърно проектиране5
2Език за управление на бази от данни5
3ОС Linux5
Избираема дисциплина5
1Основи на мениджмънта
2Корпоративна социална отговорност
Избираема дисциплина5
1Цифрова обработка на сигнали
2Облачни технологии
3Информационно-технологична сигурност
Избираема дисциплина5
1Оптични мрежи
2Обектно-ориентирано програмиране
3Стандарти за информационна сигурност
Избираема дисциплина0
1Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Приложна криптография 5
2Сигнално охранителна техника5
3Фалшивите новини и противодействие5
4Мултимедийни технологии5
5Презентационни и комуникативни умения5
Избираема дисциплина5
1Защита на безжични мрежи
2Технически системи за сигурност
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商6 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Изкуствен интелект5
2Политики за сигурност5
3Информационна сигурност5
4Сигурност на електронните карти за разплащане5
5Защита на информацията при Е-търговия5
Избираема дисциплина5
1Системи за видео наблюдение
2Системи за контрол на достъпа
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:30

blue line 1

s4
7 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Телетрафично проектиране6
2Информационни фондове и защита на класифицираната информация6
3Защита на личните данни6
4Корпоративни мрежи6
Избираема дисциплина6
1Профилактика на кибер сигурноста
2Защита на електронните транзакции
Общо задължителни ангажименти за 7 – ти семестър:30

blue line 1

s4
8 семестър – 10 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
Задължителни дисциплини
1Защита на цифрови телевизионни системи5
2Дигитални разследвания и доказателства5
3Кибер престъпност и общество5
4Защитни стени5
Общо задължителни ангажименти за 8 – ми семестър:20
Дипломиране
Държавен изпит/Дипломна защита10

blue line 1

ОКС „Магистър“

Специалност „Мобилни комуникации и Интернет“

s4
乐动体育代理招商1 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
1Мрежови инфраструктури6
2Технологии за радиодостъп6
3Телетрафично проектиране6
4Широколентови и оптични мрежи6
5Шумоустойчиво кодиране и защита на информацията6
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商3 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
1Мултимедийни комуникации в Интернет6
2Безжични мрежи6
3Архитектури на услуги6
4Цифрово радиоразпръскване4,5
NoИзбираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)4,5
1Качество на обслужване в комуникационни мрежи
2Сателитни и навигационни системи
Курсов проект 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
4 семестър – 10 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
1Интернет на нещата4
2Kлетъчни мобилни системи от следващо поколение4
NoИзбираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)2
1Управление на проекти
2Управление и регулиране на телекомуникациите
NoИзбираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)3
1Софтуерно дефинирани мрежи
2Когнитивно радио
Курсов проект 2
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 15
Дипломиране
Дипломно проектиране и защита10

blue line 1

Специалност „Информационни технологии“

s4
乐动体育代理招商1 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
1Мрежови инфраструктури6
2Дискретни структури и теория на автоматите6
3Проектиране на алгоритми6
4Програмиране на Java6
5Софтуерно инженерство6
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
1Мултимедийни комуникации в Интернет6
2Проектиране на потребителски интерфейс6
3Паралелни изчисления6
4Осигуряване на качество на софтуера4,5
NoИзбираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)4,5
1Онтологии и семантични мрежи
2Ориентирани към услугата архитектури
Курсов проект 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商4 семестър – 10 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
1Интернет на нещата4
2Приложна криптография4
NoИзбираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)3
1Извличане на знания от големи бази данни
2Електронен бизнес
NoИзбираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)2
1Евристични изчислителни методи
2Методи за извличане на информация
Курсов проект 2
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:15
Дипломиране
Дипломно проектиране и защита10

blue line 1

Специалност „Управление на услуги“

s4
1 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
1Иконометрия6
2Операционен мениджмънт6
3Маркетинг на услуги6
4Предприемачество и малък бизнес6
5Интернет услуги6
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
1Информационно обслужване при услугите6
2Изследване на развитието6
3Иновационен мениджмънт6
4Европейски комуникации и интеграция4,5
NoИзбираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)4,5
1Управленско счетоводство
2Организационно поведение
Курсов проект по Иновационен мениджмънт3
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商3 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
1Управленски стандарти 6
2Бизнес анализи6
3Европейски програми и проекти6
4Управление на проекти4,5
NoИзбираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)4,5
1Законодателство в сектора на услугите
2Кибер-сигурност
Курсов проект по Управление на проекти3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
4 семестър – 10 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
1Стратегическо управление на услугите5
2Управление на бизнес процеси4
NoИзбираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)4
1Интелектуална собственост
2Електронен маркетинг 
3Електронна търговия
Курсов проект 2
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 15
Дипломиране
Дипломно проектиране и защита10

blue line 1

Специалност „Управление на услуги“ - 1 година

Специалност „Управление на услуги“ - 1.5 години

Специалност „Управление на услуги“ - 2 години

Специалност „Смарт лидерство“ - 1 година

s4
乐动体育代理招商2 семестър – 10 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
1Лидерски стратегии 3
2Бизнес анализи3
3Комуникационни стратегии и преговори3
4Лидерски мениджмънт – практика в процеса на обучение3
NoИзбираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)3
1.1Психология на лидерството
1.2Лидерство и власт в бизнес организацията
 1.3Екипно взаимодействие
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 15
Дипломиране
Дипломно проектиране и защита15

blue line 1

Специалност „Смарт лидерство“ - 1,5 година

s4
1 семестър – 15 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
1Основи на управлението6
2Микроикономика6
3Макроикономика6
4Предприемачество и малък бизнес6
5Маркетинг6
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
乐动体育代理招商3 семестър – 10 седмици

NoДисциплинаECTS кредити
1Лидерски стратегии 3
2Бизнес анализи3
3Комуникационни стратегии и преговори3
4Лидерски мениджмънт – практика в процеса на обучение3
NoИзбираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)3
1.1Психология на лидерството
1.2Лидерство и власт в бизнес организацията
 1.3Екипно взаимодействие
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 15
Дипломиране
Дипломно проектиране и защита15

blue line 1

Специалност „Смарт лидерство“ - 2 години