Студентско кредитиране

Списък на банките, които са сключили типов договор с министъра на образованието и науката за участие в системата за кредитиране на студентите и докторантите, съгласно Закона за Кредитиране на Студенти и Докторанти (ЗКСД):

„Банка ДСК“ ЕАД; „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД; „Алианц Банк България“ АД; „Юробанк България“ АД; „Инвестбанк“АД; „Първа инвестиционна банка“ АД; „Българо-американска кредитна банка“ АД.