Конкурси и търгове

11-1024x410
s14-1200x300

Конкурс за за младежки иинициативи на Столична община

Столична община обяви конкурс за младежки иинициативи
За шеста година Столична община, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ с подкрепата и партньорството на Национална спортна академия, Национално издателство за образование и наука „Аз Буки”, Британския съвет, Асоциация за развитие на София инициират конкурса за младежки инициативи и доброволчески практики „Младежки свят”.
Покана за участие да представят своите добри практики, иновативни идеи, ефективни кампании и решения, е отправена към всички младежки организации, ученически съвети, ученически парламенти или други неправителствени и образователни структури, които обхващат младежи от 15 – 29 г. на територията на Столична община.
Проектните идеи за участие в конкурса ще се приемат до 20 февруари 2020 г. (внесени официално на ул. „Московска” № 33, Столична община, до Заместник-кмета на СО – д-р Тодор Чобанов). Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” ще финансира най-добрите идеи за младежка доброволческа инициатива в размер на 3 000 (три хиляди) лв. Изпълнението на дейностите обхваща периода (м. март – м. октомври).
Пълният комплект документи за кандидатстване са публикувани на страницата на дирекция Превенция, интеграция, спорт и туризъм, направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости – Столична община https:/www.sofia.bg/sport

Конкурс за Помощник-ректор - 16.10.2019

Описание и изисквания:
Помощник-ректорът подпомага ректора по въпроси, свързани с административното и финансово управление, както и с управлението на имуществото на висшето училище.
Образование: ОКС Магистър по едно от изброените: Право, Икономика, Строителен  инженер ПГС, Публична администрация, Бизнес администрация
Трудов стаж: минимум 5 години на административна позиция, 2 от които на ръководна длъжност.
Кандидатите с опит във висшето образование ще се ползват с приоритет.
Ако предложената позиция представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Ваша актуална автобиография със снимка.
Документите се подават на обявения имейл адрес в срок до 21.10.2019 г.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за теоретично-практически изпит (тест) на 23.10.2019 г. от 14.00 ч. на адреса на ВУТП.
Интервюто с кандидатите, преминали теста, ще се проведе на 24.10.2019 г.

Конкурс за Завеждащ регистър, деловодство и архив - 16.10.2019

Описание и изисквания:
Завеждащият регистър, деловодство и архив обработва (приема, получава и изпраща) общата документация и осигурява връзките с другите организационни единици във ВУТП.
Образование: Средно
Трудов стаж:минимум 5 години на административна длъжност.
Изискват се познания по общи деловодни техники и работата със стандартно офис оборудване.
Ако предложената позиция представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Ваша актуална автобиография със снимка.
Документите изпращайте в срок до 21.10.2019 г.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се проведе в сградата на ВУТП на 23.10.2019 г. от 15.00 ч.

Процедура за наем на кафе-бюфет 18.07.2019 г.

Резултат от търг, проведен на 27.08.2019г.

Резултат от търг, проведен на 13.03.2018 г.

Процедура за наем на кафе-бюфет 06.02.2018 г.

Резултат от търга

11112

Процедура за наем на кафе-бюфет

Процедура за вендинг апарати

Процедура за наем на кафе-бюфет