Бюджет

finance 1

budget-2020

budget-2019

budzet 20181

Открито управление 2018

Ежедневна информация за извършените плащания чрез Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) от левовата бюджетна сметка на Висшето училище по телекомуникации и пощи в Българска народна банка по кодове за вид плащане (СЕБРА).

Януари 2018Февруари 2018Март 2018Април 2018Май 2018Юни 2018
CEBRA 12.01.2018CEBRA 07.02.2018CEBRA 06.03.2018CEBRA 05.04.2018CEBRA 08.05.2018CEBRA 07.06.2018
CEBRA 16.01.2018CEBRA 08.02.2018CEBRA 07.03.2018CEBRA 12.04.2018CEBRA 09.05.2018CEBRA 08.06.2018
CEBRA 19.01.2018CEBRA 13.02.2018CEBRA 08.03.2018CEBRA 13.04.2018CEBRA 10.05.2018CEBRA 14.06.2018
CEBRA 22.01.2018CEBRA 14.02.2018CEBRA 09.03.2018CEBRA 18.04.2018CEBRA 21.05.2018CEBRA 26.06.2018
CEBRA 30.01.2018CEBRA 15.02.2018CEBRA 13.03.2018CEBRA 19.04.2018CEBRA 25.05.2018CEBRA 28.06.2018
CEBRA 31.01.2018CEBRA 19.02.2018CEBRA 16.03.2018CEBRA 23.04.2018CEBRA 28.05.2018

CEBRA 20.02.2018CEBRA 19.03.2018CEBRA 25.04.2018


CEBRA 22.02.2018CEBRA 20.03.2018CEBRA 27.04.2018


CEBRA 23.02.2018CEBRA 22.03.2018CEBRA 26.02.2018CEBRA 26.03.2018
CEBRA 29.03.2018
CEBRA 30.03.2018


Юли 2018Август 2018Септември 2018Октомври 2018Ноември 2018Декември 2018
CEBRA 06.07.2018CEBRA 02.08.2018CEBRA 07.09.2018CEBRA 02.10.2018

CEBRA 11.07.2018CEBRA 06.08.2018CEBRA 13.09.2018CEBRA 12.10.2018

CEBRA 13.07.2018CEBRA 07.08.2018CEBRA 17.09.2018CEBRA 15.10.2018

CEBRA 20.07.2018CEBRA 21.08.2018CEBRA 19.09.2018CEBRA 18.10.2018

CEBRA 27.07.2018CEBRA 23.08.2018CEBRA 25.09.2018CEBRA 19.10.2018

CEBRA 30.07.2018CEBRA 27.08.2018CEBRA 28.09.2018CEBRA 25.10.2018

CEBRA 31.07.2018

CEBRA 26.10.2018

2

Годишен Финансов Отчет ГФО 2018

gfo-2015

ОписаниеВид файл Изтегли
1. Баланс 2018 г.PDFИзтегли файл
2. Обяснителна записка към ГФО за 2018 г.PDFИзтегли файл
3. Одитен доклад за Сметната палата за 2018 г.PDFИзтегли файл
4. Отчет за касово изпълнение на бюджета,СЕС и ЧС за 2018 г.PDFИзтегли файл
5. Отчет за приходи и разходи 2018 г.PDFИзтегли файл

Годишен Финансов Отчет ГФО 2017

gfo-2015

ОписаниеВид файл Изтегли
1. Баланс 2017 г.PDFИзтегли файл
2. Обяснителна записка към ГФО за 2017 г.PDFИзтегли файл
3. Одитен доклад на Сметна палатаPDFИзтегли файл
4. Отчет за касово изпълнение на бюджета,СЕС и ЧС za 2017 г.PDFИзтегли файл
5. Отчет за приходи и разходи 2017 г.PDFИзтегли файл

Годишен Финансов Отчет ГФО 2016

gfo-2015

ОписаниеВид файл Изтегли
1. Баланс 2016 г.PDFИзтегли файл
2. Обяснителна записка към ГФО за 2016 г.PDFИзтегли файл
3. Одитен доклад на Сметна палатаPDFИзтегли файл
4. Отчет за касово изпълнение на бюджета,СЕС и ЧСPDFИзтегли файл
5. Отчет за приходи и разходи 2016 г.PDFИзтегли файл
6. Становище на Сметна палата на ГФО за 2016 г.PDFИзтегли файл