Списъци на групите

Временни групи за ОКС бакалавър към 13.09.2019 г.,актуални до края на м. септември.

 

Списък на групите от специалност БКР

II Курс

III Курс

 

乐动体育代理招商––

 

Списък на групите от специалност КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

––

 

Списък на групите от специалност КСВТ :

I Курс

II Курс

 

––

 

Списък на групите от специалност МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

––

 

Списък на групите от специалност СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

乐动体育代理招商––

 

Списък на групите от специалност БК :

I Курс

 

––

 

Списък на групите – TT :

II Курс

III Курс

 

––

 

Редовно и Задочно Обучение – зимен семестър  към 17.10.2017 г.

Списък на студентите от специалност 1 курс Редовно Обучение КАСП дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 2 курс Редовно Обучение КАСП дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 3 курс Редовно Обучение КАСП дневно обучение

Списък на студентите от специалност 1 курс Редовно Обучение МИТТП дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 2 курс Редовно Обучение МИТТП дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 3 курс Редовно Обучение МИТТП дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 1 курс Редовно Обучение БКР дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 2 курс Редовно Обучение БКР дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 3 курс Редовно Обучение БКР вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 1 курс Редовно Обучение СП дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 2 курс Редовно Обучение СП дневно обучение

Списък на студентите от специалност 1 курс Редовно Обучение ТТ дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 2 курс Редовно Обучение ТТ дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 3 курс Редовно Обучение ТТ дневно  и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 3 курс Редовно Обучение ТМ дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 3 курс Редовно Обучение ТИ дневно и вечерно обучение