Първи ден на отворените врати във ВУТП за новата учебна година

GIP_6711-o

Двайнасетокласници от Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ посетиха днес Висшето училище по телекомуникации и пощи. Учениците от гимназиалните специалности „Кинотехника, аудио – и видеосистеми“ и „Компютърна техника и технологии“ взеха участие в първия за 2020 година Ден на отворените врати във висшето училище и проведоха и своята производствена практика. Инициативата Ден на отворените врати ще продължи, за да запознае ученици от София и страната с възможностите за кандидатстване и обучение в едно от най-старите висши училища.

До края на седмицата във ВУТП се очакват още 2 класа от НПГПТИ „М. В. Ломоносов“. Днес бъдещите абитуриенти се запознаха с основните направления и специалностите, по които се обучават приетите студенти във ВУТП. Те получиха информация за специалностите „Киберсигурност на високите технологии“, „Компютърно администриране на софтуерни приложения“, „Софтуерно проектиране“, „Безжични комуникации“. „Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите“. Бъдещите инженери бяха придружени от своите преподаватели инж. Неда Стефанова, инж. Борислав Стоичков, инж. Петьо Дунев, инж. Роман Петров.