Краен срок за предаване на задания за семестриални и курсови проекти за бакалаври и магистри – 10 декември 2019г.

乐动体育代理招商Краен срок за предаване на задания за семестриални и курсови проекти за бакалаври и магистри – 10 декември 2019г.